Raszuiverheid, geen garantie voor een gezonde toekomst.

De rek is eruit bij velen door ons mensen zo ‘geliefde rassen ‘. De houdbaarheidsdatum van raszuiverheid is niet onbeperkt en de signalen die daarop duidelijk wijzen zijn te lang genegeerd.

In alles is een begin maar ook een eind , het baart mij grote zorgen om te zien en te ervaren al velen jaren hoe wij onze trouwste en dienstbare kameraad de hond zo in de kou laten staan. Ruim dertig jaar mag ik samenleven met honden en tracht ik mij iedere dag weer te verdiepen en verder te ontwikkelen. In deze dertig jaar heb ik zelf mogen ervaren maar ook in mij omgeving gezien en gelezen via publicaties dat vele rashonden drastisch achteruit zijn gegaan qua gezondheid op zowel mentaal gebied als fysiek. Vele rassen zijn door selectie zover weg van hun oorsprong van wording dat je ze in het straatbeeld niet meer herkend als zijnde eervolle en trotse vertegenwoordigers van hun ras. Zwakke aftreksels die verre weg nog voor enige functie geschikt zijn of  überhaupt nog hond kunnen zijn, zijn meer regel dan uitzondering. Waarbij een andere vraag gesteld zou kunnen worden of de ras naam gegeven van herkomst/creatie nog wel correspondeert. Ondanks dat de ontwikkeling op grote schaal niet stilstaat ook niet binnen de gebieden waarin wij onze rassen zouden kunnen verbeteren, staan wij hierin als soort stil. Het is nog steeds normaal om oude gedachten, theorieën en fokmodellen te hanteren om zo het gedachtengoed voortbestaan te behouden. Genetische diversiteit is alom vertegenwoordigd in alles wat leeft en enige vorm van bestaansrecht wil hebben, zie ook onze soort.

Dobermann Timeline
Extremen in type heeft een consequentie

Eerlijkheidshalve wil ik aangeven dat het voortbestaan zeker gewaarborgd is maar het recht bevindt zich hiervan niet binnen onze gesloten populaties van rashonden, het is de soort die niet verloren zal gaan.  De vele typen honden die wij,  gelabeld hebben als rassen, doormiddel van selectie op eigenschappen en daaraan gekoppeld een diversiteit aan uiterlijkheden die gaan verloren. Wat hierbij tevens ook verloren gaat is het genetisch materiaal wat voor het geheel van de soort van belang is. Wat eenmaal verloren is binnen het genetische materiaal is onomkeerbaar.  Een beperk bewustzijn en inzicht te samen met een korte termijn gedachte brengt als consequentie met zich mee dat het fokken van vele rassen heden ten dage een heuse uitdaging is en velen fokkers overgaan op andere rassen. Dit omdat hun huidige zo ‘geliefde ras’  zo ongezond is dat er geen lijn meer is waaruit valt te verbeteren. Hoe krom is dit en hoeveel liefde had men dan voor het vorige ras, geeft mij stof tot nadenken. Uiteraard zit alles veel complexer in elkaar en vele fokkers fokken onder de vlag van een rasvereniging en binnen deze clubs staan maar al te vaak de neuzen ook niet dezelfde kant op. Als wij toch een ding zouden moeten hebben geleerd van onze trouwe kameraad dan is het samenwerken en niet alleen alleen voor eigen parochie.

Als eigenaar en bewonderaar van de hond en daarbinnen zijn vele typen die wij herkennen als rassen, is wegkijken of negeren geen optie. Puttend uit mijn ervaringen met mijn Boxers en Dobermann kon ik niet anders dan mij intensief te gaan verdiepen in de geschiedenis van de hond van het alle begin in wording, waar het nog een wolf was. In een studie van ruim 6 jaar tracht ik te begrijpen hoe het mogelijk is dat de huidige gezondheidsstatus van het nog zeer jonge ras Dobermann tot een gegeven is geworden dat zijn bestaansrecht zeer in gevaar is. Zal hier later op terugkomen. Door het volgen van seminars het participeren in genetische diversiteit projecten in Amerika, het bestuderen van stambomen in de daarvoor beschikbare databases, contacten leggen met genetici ook buiten ons land, het volgen van outcross projecten en eigen initiatieven van fokkers om het roer om te gooien, vele boeken te lezen waarin duidelijk wordt dat op vele fronten het fokken vaak niets meer heeft te maken met een liefde voor een ras waarin welbevinden en welzijn voorop zou moeten staan. Wat voorop staat is de persoon die zich liefhebber, fokker en deskundige noemt. Bewust en onbewust word er in het algemeen zo voorbij gegaan aan ethische waarden en al gauw is hiermee een ‘nieuw normaal’ geboren. De eerste keer dat ik deze documentaire zag https://vimeo.com/17558275 zal ik niet gauw vergeten. Maar heeft het een golf van vernieuwing en verbetering gebracht, meen toch van niet. Want in 2018 is het nog steeds nodig om zaken aan het licht te brengen zoals deze documentaire. https://www.youtube.com/watch?v=GXKEO7QXpyw

Wat is de reden om de waarschuwingen en adviezen van als daar zijn en/of waren, Dr. Hellmuth Wachtel, Ir. Ed Gubbels, Carel Canta, Mark Derr, Michael Brandow, Jeffrey Bragg , Dr. Jeffrey Schoenebeck,  Ir. Pieter Oliehoek en nog vele anderen, niet serieus te nemen ? Genetische diversiteit is een belangrijk goed en vele problemen ontstaan vanuit een gebrek aan diversiteit. Het gesloten stamboeksystem draagt zeker bij aan de problematiek en het gebrek aan genetisch materiaal. Men is trots op raszuiverheid en denkt dat hiermee gezondheid, langleven en mentaal welzijn in gewaarborgd is. 

Stapje voor stapje is er een kentering gaande maar zeer beperkt en in eigen land alleen voor rassen die van eigen bodem zijn. Uiteraard zijn deze stappen nodig en is het inspirerend om deze ontwikkelingen te mogen volgen. Zeker met betrekking tot de Saarloos Wolfhond is het een grote verdienste van de AVLS dat zij en haar leden zo hard hebben gestreden voor het voorbehoud. Met grote interesse volg ik dit proces via ook de Facebook groepen met betrekking tot outcross.

Mede door de  rubriek RAADAR XL van Onze Hond over het Fairfok-programma waarin dierenartsen aan het woord komen en eens zijn dat bewustwording traag verloopt, is de reden voor dit schrijven. Het woord traag geeft mij onrust want er is juist snelheid geboden want voor velen rassen is het al vijf voor twaalf geweest. Ben ook zeer benieuwd hoe men tegenover de diversen klimaat rapporten van o.a. het WNF 2018 kijkt in relatie tot de industrie die om onze honden heen is gecreëerd. Het nodigt uit om op volwassen en intelligente wijze het systeem of gedachte rondom deze hele industrie onder het licht te houden.  Het roer zou op dit vlak ook om moeten, gezien de klimaatrapporten voor een duurzamer leven.  Alleen al de industrie met betrekking tot onze honden en daarbij de consequenties voor het milieu en de schaarste, die wij steeds meer gaan ondervinden, maakt dat snelheid geboden is. Maar voorzie dat dit onderwerp nog lang niet op de agenda staat bij de organisaties die daarin het voortouw zouden kunnen nemen.

Als eigenaar en liefhebber van de hond, waarin de laatste 6 jaar mijn aandacht voornamelijk op het ras Dobermann is gericht, neig ik vaak om mijn bezorgdheid en betrokkenheid te delen. Te delen met partijen die hierin meer zouden kunnen betekenen zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die ik een brandbrief in 2017 heb verstuurd. Helaas wordt er alleen verwezen naar artikel 3.4 en om contact te nemen met de desbetreffende rasvereniging. Deze verwijst weer naar Duitsland herkomst van het ras en zo word de bal heen en weer gekaatst. Al eerder in mijn verhaal heb ik dit ras even aangehaald en het is zo triest om te moeten constateren dat het ras zeer bedreigd word in zijn  voortbestaan. Wat mij al een lange tijd zeer verbaast dat in Nederland je openlijk zo weinig hoort en/of leest dat het zo ernstig gesteld is. Ik heb vele oud fokkers gesproken, eigenaren en door persoonlijk te participeren in twee projecten in Amerika  en daarbij lezingen te volgen is mij de noodzaak meer dan duidelijk. Er is geen lijn DCM vrij, de gemiddelde leeftijd is rond de 5-6-7 jaar, te vaak zijn zelfs pups nu al het slachtoffer. Het klinkt misschien ongelofelijk maar de Dobers vallen als bosjes neer. Door een aantal publicaties en documentaires die ik met u deel is dit meer helder te krijgen.

 

 

 

Bovenstaande video’s zouden al voor een plan van aanpak hebben moeten zorgen, wereldwijd wel te verstaan.

The Institute  of Canine Biology heeft al diversen alarmerende cijfers en artikelen geschreven en zeer wijd verspreid via social media ook is er vanuit dit Instituut geopperd om samen te werken en een plan van aanpak ,waarin outcross  ook toebehoort , te realiseren. Tot heden blijft het in zijn algemeenheid stil en gelooft nog steeds dat vanuit de huidige populatie en met behulp van een genetisch diversiteit project de oplossing te halen valt. Nederland speelt in heel dit verhaal geen noemenswaardige tot geen rol in.

https://www.instituteofcaninebiology.org/blog/are-we-watching-the-extinction-of-a-breed-or-why-are-we-focused-on-consequence-instead-of-cause

https://www.instituteofcaninebiology.org/blog/are-we-watching-the-extinction-of-a-breed-part-2

https://www.instituteofcaninebiology.org/blog/are-preservation-breeders-preserving-the-doberman-no

Resultaten van USDAVIS zijn ook zeer duidelijk.

https://www.vgl.ucdavis.edu/services/dog/GeneticDiversityInDoberman.php

Mij geeft het onrust en vind het zeer onverantwoordelijk en niet eerlijk om zo lang zonder een duidelijk plan van aanpak maar door te blijven fokken met een ras wat eigenlijk te doden is opgeschreven. Hoe is dit toch mogelijk……….

Toch heb ik de afgelopen week twee zeer inspirerende maar tevens ook heel accuraat en uitgesproken artikelen gelezen. Het lijkt of de tijd rijp is en dat er een andere wind gaat waaien maar voor sommige zal het te laat zijn. Ik was persoonlijk zeer getroffen door deze twee vrouwen die zo’n mooi stuk met betrekking tot het welzijn van onze honden op papier hebben weten te zetten. Het was zeer emotioneel om te lezen en ik vond dat ik zeker  een ervan meer dan het delen waard was.

The Great Divide…that wasn’t, is geschreven en gepubliceerd door Ms Maria Ghinala

https://greatdanegnosis.wordpress.com/2018/11/20/the-great-divide-that-wasnt/

Tevens deel ik met u ook een ander mooi schrijven, ook in het Engels maar dat behoeft geen struikelblok te zijn.

Come talk to me was gepubliceerd via Facebook en is van Alexandra Gav een Amerikaanse Boxer fokker.

Come talk to me

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s