De Dobermann een dappere viervoeter.

 

Wie hem niet kent zou hem kunnen vrezen maar open staan voor leert u zijn ware natuur te lezen.

 

1942, Rex Dobermann

Een ras wat vanuit persoonlijke noden is ontstaan door zijn schepper Herr. Karl Friedrich Louis Dobermann ( 1834-1894 ). Tevens ook een ras wat zich als enige een persoonsbeveiliger mag noemen en daarbij het predicaat, a one man dog kreeg. Wie was Herr. Dobermann en wat was zijn drijfveer, belangrijk is ook het tijdsbeeld in acht te nemen want heden ten dage zou zijn intentie van fokken zeker voor de nodige opschudding zorgen. Maar men moet dit meer zien op het emotionele vlak. In vergelijking met heden stonden mensen soms iets dichter bij de natuur en werden dieren uit praktisch oogpunt ingezet. Wat simpel vaak inhield, was het niet gezond of voldeed het niet aan een bepaalde functie dan hield men het niet in stand. Deze hardwerkende man wonende in de stad Apolda, een deelgemeente van Thüringen, was aldaar een beambte. Hij bekleedde diverse functies waaronder politieman, nachtportier en belastinginner. Versterking was geen overbodige luxe en deze werd ingevuld door honden uit eigen ‘fok’. Dat waren voornamelijk bastaards want rashonden waren in die tijd zeldzaam. Het was een gunstig gegeven dat Herr. Dobermann zeer geïnteresseerd was in honden en het fokken ervan. Hij bezat al een teefje met kenmerken van het type Pinscher. Hij bezocht de hondenmarkt in Thüringen en selecteerde aldaar wat aan zijn behoefte voldeed. Selectie bestond puur uit functionaliteit en schoonheidseisen speelde geen enkele rol. Zijn ideaal was een hond met kracht en scherpte om meteen te reageren indien nodig, volhardend en onverschrokken, loyaliteit richting Herr. Dobermann en een mate van wildheid wat op voorhand er al voor zou zorgen dat de tegenpartij het wel uit zijn hoofd zou halen om tot actie over te gaan. De Butcherdog en de Duitse Pinscher zijn betrokken in het eerste uur daaraan kunnen we de rassen Manchester Terrier, meerdere malen ingezet, en Greyhound ook noemen , beide hebben een flinke stempel gedrukt. Rassen die ook zouden zijn ingezet zijn de Rottweiler, Weimaraner, Gordon Setter en Beauceron.

Manchest

Herr. Dobermann’s Hunde waren zeer geliefd (zeer divers inzetbaar) en net zo gevreesd aan de ander kant. Ze bezatten een hoge mate van jachtdrift en waren voortreffelijke ongedierte verdelgers (vermin killers), begaafdheid om te bijten indien nodig was aanwezig, zeer geschikt om te trainen voor diverse doeleinden en bezaten van nature een zeer beschermend vermogen wat maakte dat de fok een bron van inkomsten werd. Niet zonder reden heeft het ras veelvuldig zijn eigenschappen kunnen inzetten binnen politie en militaire diensten.

Combat

Het Amerikaanse Marine Corps, WW II, heeft het ras als nationaal oorlogshond geadopteerd. Al was het ras niet bedoeld om werkzaam te zijn binnen oorlogen zijn natuur en mogelijkheden maakte hem doormiddel van speciale trainingen uitermate geschikt hiervoor, zo leek het in beginne. Men is na de WW II hierop terug opgekomen. Doordat er een evaluatierapport werd uitgebracht met als uitslag meldend, het ras na WW II niet meer in te zetten. Om heden te begrijpen is een mate van geschiedenis van belang zeker met betrekking tot aanleg en functie. Alhoewel decennia later veel is verdund en door invloed van buitenaf het ras uiteraard niet te vergelijken is met de beginjaren en de jaren na de twee wereldoorlogen, mag dit nooit een excuus zijn om toch zo dicht mogelijk te streven naar een authentieke Dobermann.

Waarom een Dobermann een Dobermann is en geen Deense Dog of Labrador.

Het lijkt logisch en zo zou het ook moeten zijn maar niets is minder waar. Het genetische materiaal kan door selectie en manipulatie zeer bepalend zijn of authenticiteit zowel qua exterieur als mede in gedrag en temperament wordt behouden en verbetert of juist niet. Om meer inzicht te krijgen in de beschrijving van het ras Dobermann in relatie tot zijn begaafdheid en gedrag is het van belang om duidelijk te maken waarnaar gerefereerd wordt.
Persoonlijk karakter staat daar los van en heeft meer te maken hoe de Dobermann door zijn ontwikkeling mede door interactie ( al wat binnen zijn omgeving leeft) met mensen en andere dieren aan ons qua gedrag laat zien. Om inzicht te krijgen wat behoort binnen de standaard van wenselijk gedrag en wat daarentegen juist zeer ongewenst is, en nooit als een ‘nieuw normaal’ gedogen mag worden, vereist zekere kennis.

 

Dobermann Timeline

Door studie over het ontstaan van het ras, het vergaren van informatie via de voorhanden zijnde bronnen en vele gesprekken voeren met oudgediende(n) en deze de oren van het hoofd vragen maakt tot meer begrip van de geselecteerde eigenschappen en daarbij ook hun aard. De vraag die na enig studie uw zelf zou mogen stellen is, wil ik een beschermer en waker met daarbij de behorende authentieke eigenschappen en noden. En buiten het feit dat dit met een volmondig ja geantwoord zou kunnen worden, wat zoek ik qua lijn en wat zijn mijn wensen.

 

Temperament.

Gemoedsaard zoals het ook wel genoemd wordt is soms misplaatst gebruikt of te onvolledig. De invloed van temperament op het gedrag kan worden onderschat en daarbij bestaat de mogelijkheid hetgeen u ervaart en afleest van uw Dobermann verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Temperament geniet een hoge prioriteit voor welzijn en welbevinden voor iedere hond en de maatschappij, dus ook bij de Dobermann. Zoals ook bij de andere rassen die vallen onder de waak en verdediging categorie.
De reden om dit te benadrukken heeft te maken met zijn voormalige imago (persona) en het in zwang komen, met name in Amerika, in de jaren 1970 tot 1990. Dit leidde tot overproductie van het ras met als consequentie dat men het niet zo nauw nam met het fokken en selecteren op betrouwbaarheid en stabiliteit. Niets is zo verderfelijk voor een ras, zeker bepaalde rassen, om negatief in het nieuws te komen. Dit moet ten alle tijden voorkomen worden als men het ras lief heeft en rentmeesterschap hoog in het vaandel heeft staan. Men moet het nooit tot een eventueel verbod, op het houden van, uit laten komen. Zeker de afgelopen jaren is er veel te doen met betrekking tot dit onderwerp en vaak ook niet helemaal onterecht.

Temperament heeft een erfelijke aanleg (aangeboren) en is van invloed op het gedrag wat wij kunnen ervaren, positief/negatief. Een bepaald temperament zal nooit veranderen, het is verkregen en blijft standaard binnen het individu aanwezig. Ontwikkeling en/of training zal deze aanleg niet wijzigen men kan wel doormiddel van bijvoorbeeld stimulans, beheersing/dosering, begeleiding het niveau van energie controleerbaar maken, tot een zeker mate!
Ongeacht of we te maken hebben met hoge energie en/of lage, het moet vanuit de hond opgepikt worden om dit min of meer te kunnen beheersen of juist iets actiever te worden. Maar een hoog in energie zijnde Dobermann met veel potentie en motivatie om aan de slag te gaan, die ga je niet omzetten in een zeer rustig en passief hondje. Buiten het feit om of je dit moet willen, het is eerlijker voor alle partijen om een ras te kiezen wat meer passend is bij uw aard en levensstijl.

Stabiliteit behoort aanwezig te zijn binnen het ras Dobermann zonder stabiliteit kan het ras zijn functie niet uitvoeren. Ongeacht wat deze functie/taak/werk zou moeten of kunnen zijn. Wat een gegeven en eigen is voor het ras dat het beschermen en waken in zijn bloed zit, dat is zijn kern waar al het andere verder op afgestemd en/of ontwikkelt kan worden. Daarbij wil ik tevens benoemen dat bij deze kern ook de kwaliteiten van een ware ongedierte- verdelger bij zitten. Instabiliteit maakt dat hij steken zou kunnen laten vallen, zaken over het hoofd ziet (geen realiteitszin) of juist te veel laat zien (afgeven van teveel reacties) wat onnodig zou kunnen zijn en verloren energie is.
Daarbij zorgt stabiliteit en harmonie voor algeheel welbevinden en welzijn voor zowel lichaam als geest. Maar wat valt nou eigenlijk onder temperament en hoe functioneert het binnen het wezen van het ras. Het moet ten alle tijden ten gunste vallen binnen zijn aard als beschermer, waker en betrouwbare kameraad. In het kader van temperament valt o.a. de volgende elementen: natuurlijke driften (prooi, bescherming, zelfbehoud, buitdrift), de drempel/grens van wat hij aankan, (hoog/laag in het afgeven van een reactie na een gebeurtenis) eigenschappen, vaardigheden en instincten, alle wederom erfelijk verkregen.

 

Dobermann 1930

 

De waarden en bekwaamheden van eigenschappen die veelal in onze honden aanwezig zijn heeft gemaakt dat door selectie er een veelzijdigheid aan rassen en daaraan gelinkt werkcapaciteiten/kwaliteiten is ontstaan. Ik wil benadrukken dat prooidrift en agressie niet hetzelfde zijn en hebben beide een ander doel en functie. Benut wat aanwezig is en gebruik het ten gunste van alle partijen om zo ook een eerlijke en volwaardige relatie op te bouwen en te behouwen. De Dobermann als rashond komt het best tot zijn recht als hij begrepen wordt en men zijn eigenschappen weet te waarderen en te benutten. Het sleutelen en veranderen van eigenschappen die niet Dobermann waardig zijn en van origine niet in het ras behoren maakt dat je zwakke aftreksels krijgt die gedragingen laten zien die niet passend en onwenselijk zijn en niet stroken met de mogelijkheden van het ras beschrijvend in de standaard (functie van wording). Een gegeven hierbij is te vermelden dat genen nooit op zichzelf staand zijn, ze komen vaak samen, dus iets weglaten van een eigenschap kan er zorgen dat eraan de andere kant weer iets toegevoegd wordt, positief/negatief.

Buiten hetgeen wat onder temperament valt speelt het zenuwstelsel zeker geen onbelangrijke rol. Zonder een sterk en stabiel zenuwstelsel zijn alle andere kwaliteiten, hoe correct en compleet ook, van geen enkele waarde op het geheel van functioneren en dus van invloed op het totale temperament. Zal niet verrassend zijn dat het zenuwstelsel en zijn uiting van zwakte/sterkte genetisch bepalend is. Uiteraard verschilt het per individu aan gradatie maar ten alle tijden moet er een grens zijn van wat acceptabel is In zijn algemeenheid moet een Dobermann onder elke situatie zijn zenuwen onder controle hebben en hier kan niet in getraind worden. Het doet het ras geen eer als ze moeten rondlopen met zwakke en onstabiele zenuwen, dit kan zelfs dramatische gevolgen hebben. Het verliezen van enige vorm van realiteitszin heeft veel te maken met hoe zenuwen werken op situaties van alle dag en het gedrag wat daaraan weer gekoppeld is.

Om een voorbeeld te geven hoe men dat kan zien en ervaren is de component angst, fight or flight gedrag. Bedreigingen zien, ervaren en voelen die totaal niet reëel zijn ongeacht of dit passanten, objecten of situaties zijn. De reactie die vaak hierop volgt is zeer ongewenst en wat u kunt zien is een scala aan dreigementen (aanblaffen, hangen aan de lijn, grommen, snappen) maar ook een daadwerkelijke fysieke aanval kan een gevolg zijn. Als een Dobermann soortgelijk gedrag vertoond schort er iets fundamenteels. De grondslag is vaak angst. Hij kan niet anders en dit word neurologisch aangestuurd, het is een zeer stressvolle situatie en wel in de eerste plaats voor de Dobermann zelf. Dit gedrag moet als zeer ongewenst worden aangemerkt en verdient serieuze aandacht!

 

Balans en harmonie.

Lekker in je vel zitten heeft alles te maken met balans en harmonie.
Uw Dobermann straalt dat uit door zijn stabiele en ongecompliceerde manier van in het leven staan. De Dobermann is bewust van zijn lichaam, omgeving en zijn plaats in het geheel. Alledaagse activiteiten als normaal doorstaat en geen extreme in gedrag ten toon spreidt. Beheersing en goed kunnen schakelen is een must om als beschermer en waker binnen onze huidige maatschappij te kunnen functioneren. De zin en onzin om een reactie, verbaal/non ververbaal, af te geven bepaalt ook de mate van intelligentie van de Dobermann want te pas en te onpas energie verliezen is niet slim en put te snel uit. Het is een lust voor het oog om te zien en ervaren hoe dit nobele en atletische ras volledig in zijn element is door hetgeen hem wordt aangeboden. Hij verdient een taak en alles in zijn systeem is er opgebouwd. Eigenlijk kan en wil hij niet anders.
Balans in lichaam en geest kan alleen als alles op zijn plaats valt en daarop een waardige reactie vanaf is te lezen. Paniek behoort niet in het ras aanwezig te zijn evenzo het tonen van vluchtgedrag, dit is onacceptabel!
Een Dobermann behoort zijn waardigheid en trots als werkhond te behouden en moet kunnen omgaan met stressvolle situaties. Dit is alleen mogelijk als hier generatie op generatie voor is geselecteerd.

 

De Dobermann een trouwe kameraad.
Deze kameraadschap moet men verdienen en is niet een gegeven bij aanschaf. Als eigenaar moet men letterlijk en figuurlijk sterk in de schoenen staan en helder van geest zijn. Onderschat zijn capaciteiten en energie niet want het gaat een grote teleurstelling worden als ondoordacht en uit een impuls dit ras in huis word gehaald. Kameraden zijn oprecht, betrokken en eerlijk. Elkaar verdragen en door het vuur gaan als het moet. Zo zou je in het kort het leven tezamen met een Dobermann kunnen omschrijven. Een leven waarin betrokkenheid voorop staat. Het ras behoort niet ergens achteraf in een kennel weggestopt te worden. Als zo min op een bovenwoning met geen enkel groen en uitdaging voor verdere ontwikkeling.

Het geven en nemen van leiding hoort tevens bij het houden van een Dobermann. Doet u dit niet, wees gerust dit wordt zeer snel opgemerkt door uw hond. Verveling en eventueel onwenselijk gedrag kan voortkomen door te weinig te ondernemen en gebruik te maken van zijn intrinsieke motivatie. Deze motivatie is een resultaat van ingebrachte eigenschappen en het is aan u om deze op gepaste wijze doormiddel van sport, training en verdere activiteiten te benutten. Buiten algemene gehoorzaamheid is er genoeg te beleven.
Uiteraard hangt het ook af van uw persoonlijke interesse .

 

Fitness

Zoals agility, speuren (mantrailling), rescue werk, carnicross , barn hunt (helaas tot nu alleen in Amerika, is jagen op ratten), fietsen etc. U ervaart gauw genoeg waarin uw Dobermann plezier in beleefd en in excelleert. Zijn opwinding, plezier en gretigheid zullen hierbij niet onopgemerkt blijven.
De sporten die nog steeds zeer vaak beoefend worden en een uitermate geschikte karaktertest is om te ervaren hoe het gesteld is met het temperament van uw Dobermann zijn de werkhondensporten. De resultaten worden vaak ook als uitganspunt meegenomen of een individu geschikt is voor de fok of niet. Duitsland is de oorsprong van deze sport en bracht het in 1900 in het leven ten gunste van de Duitse Herder, het diende als bekwaamheid en karaktertest. Het was toenmaals niet als sport bedoelt maar puur eigenlijk een karakter en geschiktheidstest. Het bestond en bestaat nog steeds uit diversen onderdelen: speuren, gehoorzaamheid en verdedigingswerk (manwerk).
De naam IPO ( International Prufung Ordnund ) word heden ten dage hiervoor gebruikt. Deze zal in 2019 vervangen worden door IGP (International Gebrauchshund Prufung).

Maar een test en of sport blijft altijd een momentopname, door alle daagse activiteiten weet u pas hoe uw Dobermann kan en wil reageren wanneer de nood aan de man is. Werkhondensporten maken een Dobermann niet tot een betere beschermer en waker, dat is genetische aanleg. Ook is het geen vereiste om deze sporten met de Dobermann te ondernemen om hem een volwaardig leven te geven. Er zijn zoals eerder vermeld legio andere mogelijkheden om hem mentaal en fysiek te pleasen.

De Dobermann is niet meer te vinden in het politie/militair werk in Nederland. Ook buiten ons eigen land wordt het ras niet op grote schaal hiervoor ingezet. Het feit dat met trots en respect nu gemeld kan worden dat wij in Nederland een Dobermann hebben die de KNPV ( Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging ) opleiding voor zowel certificaat PH1 als PH2 ( sinds 25 jaar) met lof heeft gehaald, is zeer uniek te noemen.

Er zijn dus volop mogelijkheden die u samen met uw Dobermann kunt ondernemen. Variatie houdt hem alert en vitaal, te snel kan een Dobermann van een bepaald spel genoeg hebben, zijn brein vraagt om diversiteit en nieuwe uitdagingen. Uw wensen moeten kunnen stroken met wat u zoekt, dit behoeft verdieping in combinaties, lijnen en generaties. Door middel van persoonlijke contacten en door naar clubs, wedstrijden en naar diversen evenementen te gaan krijgt men een betere inkijk hierin. Niet ieder nest bezit op voorhand de juiste kwaliteiten om bijvoorbeeld een sport als IPO te beoefenen, men moet daarin echt naar op zoek gaan.
Juist in bovengenoemde werkhondensporten spelen prooidrift (natuurlijke drift: jagen, vangen en doden) en beschermingsdrift een zeer grote rol, het zijn de beginselen die van waarde zijn voor verdere training.

Buiten de nodige activiteiten om, is rust ook zeker van belang. De Dobermann geeft veel en niets gaat halfslachtig dit verdient ook een mate van herstel. Daarbij is hij ook gewoon hond en moet ook de mogelijkheden krijgen om dat te kunnen. Het werkt ten gunste voor welbevinden en zorgt dat ongezonde stress voorkomen kan worden. De lat moet niet altijd te hoog worden gelegd ook al zal uw dat niet gauw aflezen aan uw Dobermann. Doseren is belangrijk, ook bij de Dobermann, ze kunnen ook heel goed gezellig op de bank een tukkie doen en gewoon even een dagje luieren. Naast het feit dat het ras zeer dapper, stoer en daadkrachtig is zou men voorbij kunnen gaan aan het gegeven dat het ook een gevoelige hond is. Hard aanpakken en/of schreeuwen is niet nodig en niet gewenst het maakt dat uw Dobermann u niet meer zou kunnen vertrouwen en dat moet u echter niet willen. Genegenheid is hem niet vreemd en is een ster in het weer goed maken na een lichte berisping. Warmte, liefde maar vooral respect maken dat het ras moeilijk uit je systeem gaat als de Dobermann je erkent als zijn eigenaar en mede kameraad.

Zwei Freunden

 

Uit voorgaande mag duidelijk zijn dat het ras zich uitermate content voelt in een setting waarbij hij dienstbaar kan zijn en betrokken wordt binnen uw leven van alle dag. Er tevens ruimte beschikbaar is waarin zijn kwaliteiten worden herkent en tot wasdom komen. Sturing, begeleiding en training kunnen en moeten geïntegreerd worden binnen het leven van uw Dobermann. Zijn aanleg als beschermer en daarbij behorende eigenschappen maakt dat het ras zeer veelzijdig kan worden ingezet. Actief in lijf en lede, gedrevenheid, gehoorzaamheid, dapper, levenslustig, onverschrokken en humor is zijn basis. Vele generaties voor hem hebben met passie dezelfde taak uitgevoerd en het heeft gemaakt dat het ras heden ten dage als beschermer en waker te boek staat. Een Dobermann die deze kwaliteiten van nature niet meer in zich draagt, daarvan moet men afvragen of het de naam nog waardig is!

 

Dat doet tie anders nooit.
Geregeld worden deze woorden uitgesproken door eigenaars waarvan de hond aan gedrag iets laat zien of afgeeft wat verbazing of ongeloof opwekt. In alles is een eerste keer maar in het systeem van de hond zijn wellicht al langer processen gaande dat er iets speelt. Of gewoon nog nooit eerder iets heeft laten zien omdat het niet nodig was. Een trigger kan soms genoeg zijn om instinctief een reactie af te geven.
Ik zal trachten aan de hand van een aantal situaties en/of voorbeelden duidelijk maken hoe uw Dobermann kan reageren en wat wellicht een verontrustende gedachte bij u en de omgeving opwekt maar niet nodig is of juist weer wel de nodige aandacht behoeft.

Wees bewust dat het ras is ontstaan uit diverse andere rassen met daarbij de ingebrachte eigenschappen die nodig waren voor een functie. Uiteraard speelt het temperament hierin een rol en op welke eigenschappen is geselecteerd. De invloed van de Manchester Terriër kan nog steeds waarneembaar zijn binnen diversen lijnen, dit behoeft wel de nodige kennis van stambomen en beschikking tot databases.

Het is niet geheel ongebruikelijk dat de Dobermann soms niet overweg kan met soortgenoten van eigen geslacht. Ongeacht of we spreken over een teef of een reu. Meldend hierbij is dat uw als leider hierin een uitermate belangrijke rol inspeelt. Er bestaat een mogelijkheid door een simpel los staand gebeuren dat er door een bepaalde frictie iets ontstaat, vaak speelt ook een bepaalde leeftijdsfase en/of verandering van een situatie een rol, waarin twee reuen/teven elkaar niet meer kunnen zien of luchten. De gevechten die kunnen ontstaan, zeker tussen teven, zijn zeer heftig en vergist u zich daar niet in. Het komt daarna zelden meer goed en alleen door scheiding houd men de veiligheid erin.
Wees bewust van het feit dat het spanning blijft geven, die energie is voelbaar. Indien er zich ooit een mogelijkheid zou voordoen dan word er niet geschroomd om verder te gaan waarin ooit was gestopt, ongeacht het tijdsspanne. Tracht dit te voorkomen en laat u goed voorlichten.
Ontstaat de vraag of een Dobermann een roedeldier is, de roedel bent u en uw familie maar zijn ze überhaupt zeer geschikt om met en naast meerdere honden te leven en deze te accepteren.
De Dobermann heeft nooit, en is nooit bedoeld om in een groep honden te werken en te leven, ze zijn zeer zelfstandig en bepalen vanuit hun eigen gevoel en intelligentie. Daarbij is hond op hond agressie binnen het ras ook niet ongebruikelijk men zou hierna een bepaalde gedachte en/of conclusie kunnen verbinden. In alles zijn uitzonderingen en speelt de lijn en socialisatie terdege een rol. Maar eraan voorbij gaan en niet benoemen zou nalatig zijn en daar is de hond als individu niet mee gebaat, u als eigenaar niet, en het ras in zijn geheel kan hierbij ook schade oplopen

De mate van prooidrift en de invloed van de Terrier kan een reden zijn waarom soms kleine hondjes gezien zouden kunnen worden als een prooi.De Dobermann kan zeker getriggerd raken door de hoge (piep) geluidjes die de wat kleinere rassen kunnen afgeven en daarbij het wegrennen, met een mate van angst, kan een natuurlijk instinct oproepen. Zij zouden er een gewond prooidier in kunnen herkennen. Door onze selectie van een diversiteit aan rassen met bijhorende grootte en gedrag maakt dat niet ieder ras elkaar verstaat. Dit kan in onze ogen onwenselijk zijn en een reden om aan te nemen dat de socialisatie niet afdoende geweest is. Veel is op voorhand verklaarbaar.
Wij als mens moeten open staan en begrijpen wat de invloed kan zijn op vele gecreëerde rashonden. Het is een niet veel voorkomend probleem maar reden van het vermelden waard. Het maakt het ras niet vals of zeer agressief maar uiteraard moet men dit niet willen. Daarom is het lezen van uw Dobermann van groot belang en reageert u preventief.
Hoge geluidjes of gekrijs worden vaak ook als zeer interessant gevonden als deze afkomstig zijn van baby’s en peuters. Je hoeft alleen naar de uitdrukking van uw hond te kijken om te zien en te herkennen dat ze hierop een andere reactie afgeven dan wanneer volwassenen praten. Het kan van invloed zijn als vanuit de fokker hierop al geanticipeerd wordt door bijvoorbeeld op een leeftijd van 3-5 weken het nest vertrouwd te maken met zulk soort geluiden.
Nog effectiever is als ze de geur en geluiden kunnen zien en horen doordat de mogelijkheid bestaat van daadwerkelijk contact. De Dobermann is een grote kindervriend en er zijn legio verhalen dat ze kinderen beschermen en er zeer liefdevol mee omgaan. Vele eigenaren kunnen dit beamen en zo hoort het ook te zijn.

Een Dobermann die vanaf pup zeer angstig en totaal niet nieuwsgierig naar jonge kinderen reageert en ze eigenlijk ontwijkt daar mag je vraagtekens bij plaatsen. Een mate van vrij en onderzoekend gedrag is wenselijk, ook naar kinderen, om ze hiermee vertrouwd te maken en in ieder geval mag het de Dobermann geen onrust en/of spanning bezorgen. Het zou een mooie graadmeter kunnen zijn binnen het selectieproces van uw pup.
Een Dobermann is vriendelijk voor vriendelijke mensen maar kan een mate van gereserveerdheid hierin behouden. Het geniet veel meer voordat het ras je volledig in zijn hart sluit. Degene die een Dobermann zeer onterecht en respectloos benaderd en/of behandeld heeft het verbruid, dit word nooit meer vergeten. Als eigenaar moet hiervoor oog zijn en van belang is om je Dobermann zeer goed te lezen, ze voelen feilloos aan wie een oprechte energie en intentie heeft en wie niet.
Vertrouw ten alle tijden op uw Dobermann als hij aan u laat blijken dat hij iets of iemand niet pluis vindt.

Ook als eigenaar moet men in acht nemen dat er een mogelijkheid bestaat dat uw Dobermann u gaat polsen, uitproberen. Hier is niets abnormaals aan en het behoort tot zijn eigenschap als dominante persoonlijkheid en daarbij zijnde ontwikkeling. U als eigenaar bepaalt altijd de grens en vaak voel je en zie je zo’n moment al aankomen. Mede onder invloed van hormonen (testosteron) kan dit opspelen. Loop hier niet voor weg en handel als consequente leider en laat angst hierin geen rol spelen. Het hangt aan het individu af wat ze voor signalen aan u kunnen afgeven maar grommen en zelfs bijten zijn hierbij niet wenselijk en daarin ligt iets anders ten grondslag. Negeren is geen optie, u moet handelen en duidelijk maken dat dit niet gewenst is, dit doet u wel op een rechtvaardige manier. Slaan, schreeuwen of zelf gebruikmaken van zeer ongewenste hulpmiddelen zal uw niet sieren.

 

Rentmeesterschap.
Is een waardevol goed en een rashond is afhankelijk of zijn rentmeesters respectvol omgaan met de gegeven basis, beschrijving van het type en het fokken als een ambachtelijk vak willen uitoefenen. Indien u zich de tijd en energie gunt om het ras te bestuderen en in de geschiedenis wilt duiken zal dat zeker van waarde zijn. Deze waarde is voor een ieder weer anders en bestaat uit voorkeuren en interesse maar als u gecharmeerd bent van een Dobermann die zoveel mogelijk nog de authentieke eigenschappen zowel fysiek als mentaal bezit gun ik u de kracht en energie om uw focus daarop te richten. Uw geduld zal worden beloond door samen te leven met een zeer loyale beschermer, door dik en dun.

child and Dobermann

Mijn intentie met deze bijdrage is het inzichtelijk maken, vanuit persoonlijke studie, gespreken en ervaring, van wat het ras Dobermann beweegt en waarmee rekenschap gehouden dient te worden. Een ieder heeft een ander verhaal, inzicht en beleving.

Schroom nooit om gevoel, inzicht te delen en vragen te stellen, het zal u sieren.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s